V naší škole se snažíme seznámit naše žáky s hlavním městem České republiky. Proto v říjnu stejně jako před dvěma lety vyrazí 8. a 9. třída na výlet do Prahy, kde se seznámí s jejími světoznámými stavbami, ať už historickými, tak současnými. Bližší informace obdrží jednotlivý žáci od svých třídních učitelů.


 
 


Facebook školy:  https://www.facebook.com/zs.mladecko


72 hodin
V pátek 14. října jsme se opět zapojili do úklidu svého okolí. Vyčistili jsme kus obce Mladecko, část Luhů a Deštné a přilehlé lesy. Žáci první třídy uklidili okolo školy. Kluci z osmé třídy zasadili na školní pozemek ovocné stromy, o které jsme si v rámci této celostátní akci zažádali. Všem zúčastněným žákům a učitelům děkujeme. Ve fotogalerii můžete vidět několik fotografií z této akce.

ZOO Olomouc
Ve středu 12.10.2016 naše škola vyrazila na výlet do ZOO Olomouc. Velkou zásluhu na tomto výletu měl pan Ing. Blažej a jeho firma Fasset s.r.o a Spolek rodičů při ZŠ Mladecko. Pan Blažej zaplatil dopravu autobusy a Spolek rodičů dětem vstupné, za což velice děkujeme. Počasí nám vyšlo a návštěva ZOO byla úžasná. Trošku jsme se báli, že už zvířata budou schovaná, ale nakonec skutečnost daleko předčila očekávání. Navíc jsme v zoologické zahradě byli skoro sami bez jiných návštěvníků, takže to vypadalo, jako by tam zvířata byla pouze pro nás.

Mezinárodní zahrádkářská soutěž
Vzhledem k výborným výsledkům v přírodovědných soutěžích byli naši žáci vybráni, aby reprezentovali opavský okres v Mezinárodní zahrádkářské soutěži. Soutěž proběhla 23.září 2016 na výstavišti Černá louka v Ostravě . Zahrádkářská soutěž se skládala ze tří částí. Nejprve žáci museli vytvořit podzimní vazbu, pak následoval test ze zahradnických dovedností a na závěr musei poznat čtyřicet rostlin a semen. Děkujeme všem zúčastněným za příkladnou reprezentaci.

Vyřezávání dýní
Stejně jako v loňském roce nás požádalo Arboretum Nový dvůr o přípravu výstavy, která proběhla na začátku školního roku v parku arboreta. Žáci v družině ukázali své umění při vyřezávání dýní Fotografie jsou umístěny v naší fotogalerii.

Kotlíkový guláš
Děkujeme rodičům za uskutečnění akce Vaření kotlíkového guláše. Počasí nám přálo, guláš byl výborný. Jsme rádi, že si i v dnešní uspěchané době někteří rodiče udělají čas na přátele, školu a v neposlední řadě i na své děti.

Zahájení školního roku 2016 - 2017
Zahájení školního roku 2016/2017 proběhlo 1. září 2016 jako každoročně ve školní jídelně. Noví žáčci byli pasováni ředitelkou školy na žáky naší základní školy. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie.