Zapojení do projektů 

Ovoce do škol - Cílem projektu "Ovoce a zelenina do škol" je mj. zvýšit oblibu produktů z ovoce, zeleniny a banánů, přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, zlepšit zdravotního stav mladé populace, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny.


Recyklohraní - naše škola se zapojila do sběru vybitých elektrických monočlánků a baterií a starých elektrozařízení. Ty jsou dopraveny k  ekologické likvidaci a žáci se formou besed a samostatné práce dozví, jak se s těmito odpady dále nakládá a něco jejich dalším využití.

Mikroregion Hvozdnice - Jako jedna ze dvou škol ležících v mikroregionu Hvozdnice, jsme byli osloveni, abychom pomohli zmapovat přírodovědné a kulturní bohatství okolí naší školy.