USKUTEČNĚNÉ AKCE


29. června 2012 proběhla konference k ukončení a vyhodnocení projektu. Naučná stezka byla dokončena. Viz fotogalerie.
31. května 2012 naše škola a školy ZŠ a MŠ Hlavnice a ZŠ a MŠ Litultovice jsme se zúčastnili exkurze ZOO Olomouc v rámci projektu „Komplexní pohled na dění kolem nás jako nástroj sebereflexe a environmentálního rozvoje“ Tato exkurze financovaná především z fondů Evropské Unie byla pro všechny účastníky zcela zdarma. Pořídili jsem mnoho fotografií, a některé z nich můžete shlédnout v záložce fotogalerie.
V úterý 22. května 2012 proběhla v areálu školy v rámci projektu„Komplexní pohled na dění kolem nás jako nástroj sebereflexe a environmentálního rozvoje“. velká přírodovědná soutěž, které se zúčastnily i další školy, které jsou partnery tohoto projektu a to ZŠ a MŠ Litultovice a ZŠ a MŠ Hlavnice. Celá soutěž proběhla na osmi stanovištích tématicky zaměřených na budovaná stanoviště naučné stezky (les, pole, louka apod.). Žáci si mohli prohlédnout i ukázky živých živočichů a vyhrát věcné ceny. Fotografie z této akce jsou pod záložkou fotogalerie.
27.dubna 2012 pořádali odborní garanti projektu přednášku o obojživelnících a plazech. K této přednášce si s sebou přivezli jako exponáty živá zvířata. Některé fotografie z této akce si můžete prohlédnout ve fotogalerii.
Naši novou přírodovědnou učebnu již používají žáci naší školy. Viz. fotogalerie.
S podporou tohoto projektu byla vybudována nová přírodovědná učebna, kde byla instalována interaktivní tabule. Pedagogové museli být na použití tabule proškoleni. Viz. fotogalerie.
V úterý 13.9.2011 navštívila naše škola ZOO v Ostravě. Žáci si hradili pouze vstupné, dopravu měli hrazenou z projektu, jehož se naše škola zúčastní. Fotografie můžete vidět v naší fotogalerii.
7.června 2011 navštívila naše škola v rámci projektu Arboretum v Novém Dvoře u Stěbořic. Některé fotografie z této akce jsou k prohlížení či ke stažení v rubrice fotogalerie
V rámci vybavení PC učebny došlo také k proškolení pedagogů. Některé fotografie najdete ve fotogalerii.
V rámci projektu došlo k proměně naší počítačové učebny. Z fotografií ve fotogalerii zcela jistě tuto změnu poznáte. Učebna byla nově vybavena.