Digitální učební materiály

Výstupy tohoto projektu jsou veřejně dostupné digitální učební materiály (DUM).

Jsou to soubory prezentací vytvořené našimi pedagogy použitelné při výuce za použití výpočetní techniky. Tyto DUM jsou neprodejné, jsou volně šiřitelné a veřejně použitelné pro vzdělávací potřeby.

Výstupy jsou tvořeny pěti šablonami, kde každá šablona má tři sady těchto DUM.

V každé sadě je obsaženo dvacet DUM.


1. šablona

Angličtina pro 4. ročník

Anglická konverzace

Dějepis pro 8. ročník


2. šablona

Chemie pro 8. ročník

Chemie pro 9. ročník

Fyzika pro 6. ročník


3. šablona

Přírodopis 6. ročník

Přírodopis 7. ročník

Přírodopis 9. ročník


4. šablona

Pracovní vyučování

Hudební výchova

Občanská výchova


5. šablona

Fyzika pro 8. ročník

Člověk a jeho svět

Český jazyk