Český jazyk


Odkaz na celou sadu


Základní větné členy – podmět a přísudek
Rozvíjející větné členy - příslovečné určení
Rozvíjející větné členy – doplněk a přístavek
Rozvíjející větné členy – přívlastek a předmět
Věta
Slovesa
Významové poměry mezi větnými členy
Slovotvorba – Slovo, obecný úvod
Český jazyk – význam slova a jeho složky
Významové vztahy mezi slovy
Zájmena
Číslovky
Příslovce
Jaroslav Hašek
Česká meziválečná literatura
Práce s textem
Faust v literatuře
Josef Škvorecký, Milan Kundera – exilová literatura 20. století
Bohumil Hrabal – samizdatová literatura 20. století
Renesance