Chemie pro 8. ročník


Odkaz na celou sadu


Přebírání, usazování
Destilace, krystalizace, odpařování
Sublimace, chromatografie, vyluhování, filtrace
Rozdělení chemických prvků
Nekovy (vodík, kyslík, dusík)
Halogeny a ostatní nekovy
Polokovy, kovy
Významné kovy
Alkalické kovy, kovy alkalických zemin
Úvod do anorganických sloučenin
Halogenidy
Oxidy a sulfidy
Zástupci oxidů a sulfidů
Hydroxidy
Bezkyslíkaté kyseliny
Kyslíkaté kyseliny
Kyselost, zásaditost a neutralizace
Soli
Názvosloví solí
Hydrogensoli a hydráty solí