Základní škola Mladecko,  okres Opava,  příspěvková organizace

Z individuálního projektu evropské unie pod názvem "Se školou do EU" z výzvy č. 56 MŠMT navštívili v září 2015 naši žáci druhého stupně zemi, jejímuž jazyku se vyučují ve škole. Protože povinný cizí jazyk je právě angličtina, žáci druhého stupně se zúčastnili osmidenního jazykově vzdělávacího pobytu ve Velké Británii. V rámci svého pobytu navštívili pamětihodnosti Londýna, jako jsou WestminsterAbbey, Houses of Parliament, Big Ben, Whitehall, Buckingham Palace, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Britské muzeum, Tower Bridge, Tower ofLondon, prošli se po nábřeží Temže a pluli lodí na Greenwich. Mimo Londýn zhlédli další významné pamětihodnosti Británie, jako jsou Stonehenge, rybářskou vesničku Clovelly, proslavenou dílem Charlese Dickense, světoznámou katedrálu Salisbury, národní park Exmoor a především nádherné městečko Ilfracombe, kde byli žáci ubytovaní v rodinách a zúčastnili se výuky angličtiny v místní jazykové škole.

Žáci pracovali ve třech skupinách po 13 a 14 žácích, rozdělení podle počáteční úrovně znalostí anglického jazyka

Aktivity žáků ve výuce byly zaměřeny na rozvoj všech základních jazykových dovedností – čtení, psaní, poslech a mluvení. Část lekcí byla věnována rozšíření slovní zásoby, další část také procvičování gramatiky, mluvení, poslechu, výslovnosti, psaní a čtení. Hlavními metodami v hodinách byly diskuse, skupinová i párová konverzace, rozhovory, tiché čtení, práce s textem a psaní. Kurz byl zaměřen na témata „Já a moje rodina, Domov, Lidé, Věci, Škola, Čas, Záliby.”V kurzu byly také procvičovány gramatické jevy jako „Zájmena, Slovesa pravidelná a nepravidelná, Minulé časy, Přítomné časy.”

Žáci pracovali ve skupinách, při výuce byly použity klasické metody slovní a názorně demonstrační. Snaha porozumět rodilým mluvčím, kteří žáky zapojovali do diskuse, zvýšil jejich motivaci k dalšímu učení cizího jazyka. Byla použita také metoda inscenační.
Žáci si rozšířili slovní zásobu, naučili se reagovat na podněty rodilých anglických mluvčích.

Fotografie z pobytu můžete zhlédnout zde.