Základní škola Mladecko,  okres Opava,  příspěvková organizace

Technické vzdělávání ve spojení s jazyky

V rámci projektu financovaného Evropským sociálním fondem (ESF) prostřednictvím ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), jsme se zapojili do vzdělávání v anglickém jazyce formou Blended learningu. Učebna výpočetní techniky byla díky tomu vybavena kvalitními sluchátky a žáci se mohli začít vzdělávat individuálně na své jazykové úrovni pod dohledem paní učitelky Halamajové.

Dále z tohoto projektu byla školní dílna vybavena novým nářadím a novými pracovními stoly a v učebně přibyla nová interaktivní tabule. Žáci za pomoci paní učitelky Ochranové vyráběli např. domeček pro morče, řehtačky, makety mostu nebo domu atd. Tyto předměty vycházely ze zájmů dětí.

Fotografie z pobytu můžete zhlédnout zde