Výuka 2017: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003928

 

V roce 2017 se škola zapojila do projektu Výuka 2017 OP VVV.

Z tohoto projektu proběhlo na jaře 2017 další vzdělávání pedagogických pracovníků v rozsahu po šestnácti hodinách ve třech oborech: Čtenářská gramotnost pro 1. stupeň, Čtenářská gramotnost pro 2. stupeň a Inkluze. Na podzim bude pokračovat toto vzdělávání v oboru Matematika.

Žáci budou z projektu zapojeni do zájmového vzdělávání ve Čtenářském klubu. Žáci se zde budou věnovat čtení knih, rozhovorům o domácí četbě a navzájem si budou doporučovat knihy. Díky tomu se bude rozvíjet jejich čtenářská gramotnost, výslovnost, představivost a slovní zásoba. Dále se žáci zapojí do Klubu logických a deskových her, který přispěje k rozvoji strategického a logického myšlení žáků.

Pro žáky ohrožené školním neúspěchem byla zvolena šablona Doučování žáků ZŠ. Tito žáci budou bezplatně navštěvovat doučování 1 hodinu týdně po dobu deseti měsíců.

Protože naše škola má snahu, aby žáci uspěli na trhu práce, zařadila metodu založenou na výuce školního předmětu prostřednictvím cizího jazyka (CLIL). Pedagogičtí pracovníci si prohloubí znalosti a zvýší kompetence ve využívání této metody a následně tuto metodu zapojí do svých výukových hodin.

Ing. Vladimíra Mazalová

ředitelka školy