Základní škola Mladecko,  okres Opava,  příspěvková organizace

Současnost - rok 2015


Naše škola získala v roce 2013 finanční podporu z revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí.

Cílem projektu bylo seznámit žáky s pojmy biotop, biologická ochrana rostlin, potravní řetězec, ekologická rovnováha v přírodě.

Výstupem tohoto projektu byla vybudovaná malá skalka se skalničkami a malá zahrada s léčivými bylinami. Díky výstupům tohoto projektu mají žáci k dispozici informace o vybraných skalničkách a vybraných léčivkách. Z finančních prostředků projektu byly také pořízeny čtyři venkovní lavičky.

V neposlední řadě byly také vybudovány úkryty a krmítka pro živočichy žijící na naší zahradě.

Ing. Vladimíra Mazalová

ředitelka školy