Ve středu 23. května v 16,00 hodin proběhne v jídelně školy jarní vystoupení našich žáků. Srdečně zveme všechny rodiče.
 
 



Facebook školy:  https://www.facebook.com/zs.mladecko

Technické dovednosti
Děvčata ze sedmé třídy reprezentovala naší školu v disciplínách, na které se spíše zaměřují chlapci. Jedna vyráběla svícen ve tvaru stromku ze železného plechu a druhá vytvářela elektronickou herní kostku. V těžké konkurenci obsadila pěkné druhé místo.

Návštěva mlýna v Cholticích
Žáci první třídy si na vlastní oči prohlédli, jak se dříve pomocí větru vyráběla mouka z obilí.

Návštěva archívu a muzea
Žáci 8. a 9. třídy se v archívu v Opavě seznámili s uchováváním písemností, historických listin a starých kronik. 

Král komiksů
Žáci druhé a třetí třídy navštívili výstavu tvůrce komiksů Káji Saudka v Domě umění v Opavě. V naší fotogalerii si můžete prohlédnout, jak si ze svých postav vytvořili komiksové obrázky.

Zápis do první třídy
6. dubna proběhl zápis do prvního ročníku. Všichni se v září těšíme na nové prvňáčky.

Školní ples
Spolek rodičů děkuje sponzorům školního plesu, ve kterém byla mimo jiné bohatá tombola s hlavní cenou divočákem. Tento ples jako každoročně chystají rodiče našich žáků, výzdobu pomáhají připravit děti se svými učitelkami. Ples měl opět velký úspěch. Seznam sponzorů zde.

ZOO soutěž Ostrava
Naši žáci se zúčastnili soutěže s tématem Louky a pole ČR. Naši školu reprezentovala dvě družstva: jedno ve starších a jedno v mladších žácích. Oběma družstvům děkujeme za výborný výsledek. 

Recitační soutěž
Anička Bernardová vyhrála okresní kolo soutěže Dětská scéna 2018 v recitaci jednotlivců. Tímto postoupila do krajského kola, ve kterém opět zvítězila.. 
  

Maškarní ples
Poslední pátek před jarními prázdninami proběhl tradiční maškarní ples, který připravily paní učitelky prvního stupně společně s vychovatelkami ze školní  družiny. Děkujeme vám rodičům a také Spolku rodičů při ZŠ Mladecko za krásné ceny do tomboly.

Zimní pobyt v přírodě
Žáci šesté až deváté třídy se zúčastnili zimního pobytu v přírodě. Jelikož jim přálo počasí a všude byla spousta sněhu, užili si lyžování na kopci Ptáčník ve Ski-areálu Stará Ves.

Veselé zoubky
Naše prvňáčky jsme přihlásili do akce Veselé zoubky. Firma Drogeriemarkt (DM) poskytla zdarma našim žákům zubní kartáček, pastu, přesýpací hodiny a žvýkačky Orbit. Žáci se pod dohledem svoji paní učitelky učili pečovat o své zoubky, aby byly zdravé.
 
Zdobení stromku pro zvířátka
Poslední dny před Vánocemi žáci pečou perníčky, opékají brambory a zdobí vánoční stromek zvířátkům s lese.
 
Vánoce v OKO
První třída se vypravila prohlédnout si Opavu, zastavila se na vánočních trzích a navštívila Opavskou kulturní organizaci. Zde si děti vyrobily ozdobu vánočního anděla a seznámily se s tradicemi Vánoc.

Cesta do Betléma
V prosinci se druhá až pátá třída vydaly seznámit s tradicemi Vánoc do Opavy. Pořad připravila Opavská kulturní organizace. Žáci si prohlédli modely Betléma a seznámili se s jeho historií a tradicemi oslav Vánoc. 

Předávání slabikářů
13. 11. se žáci první třídy dočkali. Dostali svůj slabikář. Museli si ho ale zasloužit. Nejdříve jim paní učitelka připravila několik úkolů a až po jejich splnění se dali do hledání. Slabikář všichni našli a mohou se dále zlepšovat ve čtení.

Mikuláš
6. prosince se to v naší škole tradičně hemžilo čerty a anděly. Mikuláš každou třídu navštívil se svou knihou hříchů a odměnil děti podle jejich zásluh. Na výborné masky se můžete podívat do naší fotogalerie 

90. výročí školy
1. a 2. prosince jsme společně oslavili 90. výročí založení české školy v Mladecku. Kromě nádherně vyzdobené školy se spoustou vzpomínkových fotografií a starých kronik čekalo na návštěvníky občerstvení a dílničky pro děti, které připravil spolek rodičů. Vyvrcholením pátečního odpoledne byl výběr nejúspěšnějších vystoupení žáků školy za posledních deset let. Večerem nás provedli žáci deváté třídy, kteří sfoukli devět svíček na narozeninovém dortu a vyslovili škole osm přání do dalších let. Poslední, deváté přání, zůstalo i s narozeninovým přípitkem na paní ředitelku. Doufáme, že se všechna přání splní.

Podzimníčci
K akcím školy se mohou připojit i rodiče. Tentokrát mohli vyrobit se svými dětmi dekoraci z přírodních materiálů. Sešlo se nám ve škole spousta výrobků, které si můžete prohlédnout v přízemí u družiny nebo aspoň v naší fotogalerii.

72 hodin
Udělat něco pro druhé a užít si den, to se nám daří již několik let s projektem 72 hodin - pomáhám, protože chci. Žáci uklízeli okolí školy, obec Mladecko i přilehlé lesy. Odměnou starším žákům byla trička s logem akce a mladším náramek a nálepka. Všechny musíme pochválit za dobře odvedenou práci.

Drakiáda
Naše školní družina pořádá pro žáky spoustu aktivit, ale podzimní pouštění draků patří k akcím nejoblíbenějším a nejnavštěvovanějším. Jako každý rok (nesmíme to zakřiknout) foukal přiměřený vítr a svítilo sluníčko. Všem jejich drak vyletěl až do oblak a děti odcházely spokojeně ze školy domů.

Vaření guláše
Již tradičně po úvodních třídních schůzkách připravil spolek rodičů akci "společné vaření guláše". Zapojit se mohli všichni rodiče žáků naší školy. Suroviny poskytli sponzoři, posedělo se, popovídalo, na prodej bylo připraveno nealko i svařené víno. Bylo příjemně. Děkujeme organizátorům.

Život na zahradě
Tři děvčata deváté třídy: Aneta Housovksá, Míša Brunková a Adéla Dluhošová reprezentovaly naši školu v mezinárodní soutěži Život na zahradě. Soutěž se skládá ze 3 disciplín: Z floristiky, zahrádkářského testu a poznávání rostlin a semen. Děkujeme za úspěšnou reprezentaci.

Začátek školního roku 
V tomto školním roce jsme se setkali 4. září v jídelně školy. Společně jsme přivítali 17 nových prvňáčků, kteří byli pasování na žáky naší školy.