Dokumenty školyNa této stránce naleznete odkazy na základní dokumenty školy, které si můžete stáhnout.


Žádost o přijetí
  Žádost o přestup
  Zápisový lístek
  Úplné znění školního řádu
  Úplné znění Výroční zprávy o činnosti školy 2014-2015

Úplné znění Výroční zprávy o činnosti školy 2015-2016


Úplné znění Výroční zprávy o činnosti školy 2016-2017

  Stručná historie naší školy
  Žádost o uvolnění žáka z vyučování
  Školní preventivní strategie 2013 - 2017

Zápisy ze školské rady
  Organizační schéma školy
  Přehled nejdůležitějších předpisů
  Sazebník úhrad za úkony spojené s prováděním dle zákona č.106/1999Sb.
  Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
  Školní vzdělávací program
  Vnitřní řád školní družiny
  Hodnocení žáka
  Zpráva České školní inspekce 2013

Protokol o kontrole z Krajského úřadu MSK 2015

Číslovaný seznam potravin obsahujících možné alergeny

Minimální preventivní program


Rozpočet školy

Střdenědobý rozpočtový výhled